Szőcs Géza és a finnugor elmélet genetikai próbája

"Egyébként magam is kíváncsi vagyok, hogy a finnugor elmélet hogyan állja ki a genetikai összevetés próbáját, és úgy gondolom, a kíváncsiság az egész emberi civilizációt és kultúrát meghatározó és mozgató erő. Nem szabad a kíváncsiság jogát elvitatni magunktól vagy másoktól." - mondta az Indexnek adott interjújában Szőcs Géza, a kulturális terület vezetője.

A kíváncsiság fontos dolog. Mielőtt azonban nagy pénzeket kívánnának fordítani a kérdéskör feltárására, nem árt utánanézni annak, hogy mit tud erről máris a tudomány. Kicsit aggasztó, hogy Szőcs a finnugor (azaz nyelvészeti) elméletet a genetika segítségével ("vérrokonság") készül ellenőrizni. A tudomány jelenlegi állása szerint ugyanis nyelvileg a finnek tényleg közeli rokonaink, genetikailag azonban a nagyarányú keveredés miatt a szerbekkel, románokkal, csehekkel és osztrákokkal egyezünk a leginkább.

A genetikai rokonság kérdéséről jó összefoglaló olvasható a Critical Biomass blog két évvel ezelőtti cikkében: A magyarok eredete. A magyar nyelv eredetéről - pontosabban a hun kapcsolatról - pedig februárban tartott előadást a Szkeptikus Klubon Róna-Tas András nyelvész Hunok Magyarországon, magyarok Kínában címen. Az előadás videofelvétele megtekinthető at esemény weboldalán.

(Frissítés) Részletesen elemzi a Szőcs Géza interjút a Történelem Blog is: Vélemény: Szőcs Géza és a "finnugrizmus" kalandjai.

Forrás: Index